Šerijatsko pravni aspekt Ramazana

Post mjeseca ramazana, kao jedan od glavnih ruknova islama, ima doktrinarne, duhovne, društvene, fizičke i eshatološke specifičnosti. To je jedini vid obredoslovlja (ibadet) za koji Allah, dž.š, kaže da je Njegovo lično vlasništvo:

Svi poslovi čovjeka su njegovi, osim posta. Post je Moj i Ja za njega dajem nagradu.”
Post mjeseca ramazana propisan je kur’anskim i hadiskim normama, te konsenzusom islamskog ummeta. U Kur’anu se kaže: O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.” 
Propis obaveze posta došao je, po konsenzusu, godinu i po nakon naredbe o promjeni kible od Mesdžidul-Aksa’a prema Kabi, desetog ša’bana druge godine po hidžri. Allahov Poslanik, s.a.v.s, postio je devet ramazana prije nego što je preminuo.
Post u pravnom smislu znači:
Svjesno suzdržavanje (sa nijetom) od svega što kvari post danju od pojave zore do zalaska sunca. Odnosno, to je aktivno apstiniranje postača s određenim uvjetima (da je musliman, mentalno zdrav, ako se radi o žensku da nije u stanju čekanja nakon poroda ili da nije u menstrualnom ciklusu) od dvije vrste želja čiji izvor su stomak i spolni organ, sustežući se spolnog odnosa ili da bilo što uđe na usta u probavni trakt određeno vrijeme (od zore do zalaska sunca) sa nijjetom, tj. ciljano pod punom autonomijom volje kako bi napravio distinkciju između obredoslovlja (ibadet) i običajnog ponašanja (adet).

Fast_bosn

Vrijednost ramazana i posta
Pravni propisi o mjesecu ramazanu i postu mjeseca ramazana, tematika je na koju su napisane biblioteke knjiga pravno-fikhskog karaktera. Da ne bismo otišli isuviše u širinu kod obrađivanja ove teme, fokusirat ćemo se samo na neke specifičnosti koje su spomenute u tradicionalnim šerijatskim izvorima.
Kur’an kaže: „U mjesecu ramazanu objavljen je Kur’an, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla.”
Taberani bilježi od Abdullaha b. Mes’uda: „Odabrani mjesec je mjesec ramazan, a odabrani dan je dan džume (petak).”
Buharija i Muslim bilježe od Ebu Hurejre, koji prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s, da je rekao: „Ko noć Kadra provede u dobrovoljnom vidu klanjanja sa čvrstim vjerovanjem i samokontrolom , bit će mu oprošteni raniji grijesi. A ko isposti ramazan sa čvrstim vjerovanjem i samokontrolom bit će mu oprošteni raniji grijesi.” 
Ahmed, El-Bezzar i Bejheki od Ebu Hurejre bilježe da je Allahov Poslanik, a.s, rekao: „Moj ummet je odlikovan ramazanom sa pet stvari koje nisu date ni jednom drugom narodu prije:
1. dah iz usta postača ljepši je kod Allaha od mirisa miska,
2. i ribe u vodi traže oprost za njih sve dok se ne omrse,
3. Allah, dž.š, svaki dan uljepša svoj džennet govoreći: ,Dobri vjernici samo što nisu odbacili svoj dunjalučki teret i uputili se tebi.’,
4. sputaju se napasni šejtani, tako da ne mogu zavoditi uz ramazan i činiti ono što inače rade u drugim mjesecima i
5. oproste im se (postačima) grijesi u zadnjoj ramazanskoj noći.
 Rečeno je: ,Allahov Poslaniče, je li to noć Kadra?’ On reče: ‘Ne, radnik dobija nagradu za svoj posao kada ga okonča.’”
Muslim bilježi predanje od Ebu Hurejre: „Pet dnevnih namaza (namaz do slijedećeg), džuma do druge džume, a ramazan do drugog ramazana, brišu grijehe, ako se kloni velikih.” 

Hakim bilježi da je Allahov Poslanik, a.s, rekao: „Uslišaj Bože!”, nakon što je melek Džibril rekao: „Teško onom ko dočeka ramazan pa mu se (zbog ramazana) ne oprosti.” 
Ibni Huzejme bilježi od Selmana da je rekao: „Allahov Poslanik, a.s, održao nam je hutbu na kraju mjeseca ša’bana, rekavši: ‘Ljudi, dolazi vam veličanstveni mjesec, mjesec pun bereketa, u kome ima jedna noć vrjednija od hiljadu drugih mjeseci. Allah, dž.š, odredio je u tome mjesecu post kao strogu obavezu, a teraviju – namaz koji se obavlja u tim noćima – kao dobrovoljni vid ibadeta. Ko se Allahu, dž.š, približi kakvim dobročinstvom, tretiraće se kao da je obavio farz (strogu obavezu) u nekom drugom mjesecu. Ko obavi strogu obavezu (farz), tretiraće se kao da je obavio sedamdeset farzova u nekom drugom mjesecu. To je mjesec strpljivosti, za koju je nagrada džennet i mjesec pomaganja kada se povećava opskrba vjernika. Ko u njemu priredi iftar i nahrani postača, bit će mu to oprost od grijeha i iskup od vatre, a dobit će nagradu kao i postač, bez umanjenja njegove nagrade.’
Rekoše: ‘Allahov Poslaniče, nismo svi u mogućnosti nahraniti postača.’ Muhammed, a.s, odgovori: ‘Allah, dž.š, tu nagradu daje i onome ko ponudi postaču hurmu (datulu) ili ga napoji vodom ili gutljajem mlijeka.’

To je mjesec čiji je početak milost, sredina oprost, a kraj iskup od vatre. Ko olakša nekome u tom mjesecu Allah, dž.š, mu oprašta grijehe i oslobađa ga od vatre… Ko napoji postača, napojiće ga Allah, dž.š, sa moga Havda (pojilo) tako da neće ožedniti do ulaska u džennet.”

Bilježe Muslim, Ahmed, Nesai i Buharija ali u malo izmijenjenoj verziji, od Ebu Hurejre da je Alahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: „Allah, dž.š, kaže: ‘Svi poslovi čovjeka su njegovi, osim posta. Post je Moj i Ja za njega dajem nagradu.’
Post je štit, pa kada neko posti, neka ne govori ružne riječi i neka ne viče. Ako ga neko napadne i uvrijedi, neka kaže: ‘Ja postim, ja postim.’
Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, dah iz usta postača je kod Allaha, dž.š, na Sudnjem danu ljepši od mirisa miska. Postač ima dvije radosti; prva mu je radost kada se mrsi prilikom iftara, a druga kad sretne svoga Gospodara.”

Od Ebu Hurejre se prenosi: „Ko se omrsi jedan dan ramazana, bez opravdanog razloga kao što je olakšica (putniku) ili bolest, ne može ga nadoknaditi makar i čitav život postio.”

Od Džabira b. Abdullaha El-Ensarije prenosi se: „Kada zapostiš, neka poste uši tvoje, i oči tvoje, i tvoj jezik neka posti od laži i zabranjenih stvari. Ostavi se uznemiravanja i napadanja komšije. Neka se na tebi ogleda post i smirenost. I neka ti dan posta ne bude kao dan kada se mrsiš.” 
Buharija i Muslim bilježe predanje od Ebu Hurejere da je Allahov Poslanik, a.s, rekao: „Kada dođe ramazan pootvaraju se vrata dženneta a pozatvaraju vrata džehennema i sputaju (povežu) šejtani.”

Dzamija-barjak

Koristi mjeseca ramazana

Islamski učenjaci navode razne božanske darove i ni’mete koji se ostvaruju ljudima tokom ramazana, kao što se može razumjeti iz spomenutih i drugih kur’ansko-hadiskih normi:

 1. Propis ramazanskog posta je vid izuzetne mjesečne mogućnosti da se dospije do oprosta grijeha.
  2. Uzvišeni Allah, dž.š, uvećava vrijednost dobročinstva deset do sedam stotina puta, pa i više. Međutim, uz ramazan se nagrada za post uvećava nebrojeno puta jer Allah, dž.š, kaže samo za post, od svih ibadetskih aktivnosti, da je Njegov i da On za njega posebno nagrađuje.
  3. Post je tajna između Allaha i Njegovog roba, koju niko drugi ne može kontrolisati, jer je čovjek u mogućnosti sakriti mršenje od ljudi. Međutim, kada neko posti ustežući se od jela, pića i drugih pohota, radi Allahove nagrade, onda taj ibadet biva iskren i u njemu doista nema primjesa licemjerstva.
  4. Post je štit, preventiva i zaštita od eshatološke kazne.
  5. Postač ima dvije radosti: radost kod iftara zbog završetka jednog dan posta, najvrjednijeg ibadeta, nakon čega postaju dozvoljene postom zabranjene stvari kao što su jelo, piće, spolni odnos i druge pohote, i radost kada sretne svoga Gospodara na Sudnjem danu pa ga nagradi za odricanje i uvede u džennet na vrata Rejjan kroz koja ulaze samo postači.
  6. Dah iz usta postača kod Allaha, dž.š, ljepši je od mirisa miska.
  7. Allahova stvorenja kao što su meleki, pa čak i ribe u vodi, mole za oprost eventualnih grijeha postača sve dok posti.
  8. Šejtani se povežu i onemoguće uz ramazan tako da ne mogu djelovati i uticati na ljude kao što djeluju i zavode van mjeseca ramazana.
  9. Obavljanje ‘umre (posjeta svetim hadždžskim mjestima) uz ramazan je na stepenu vrijednosti obavljanja hadždža. Na Sudnjem danu post će biti zagovornik svome vlasniku koji će moći posredovati kod Allaha, dž.š, da mu oprosti.
  10. Ramazanski ibadet može biti raznovrstan i postač se njime približava svome Gospodaru preferirajući Allahovo zadovoljstvo nad svojim pohotama i željama, ostavljanjem onoga što voli od hrane, pića i ostalih uživanja, što upućuje na istinski iman (vjerovanje).
  11. Postom se ovladava svojim strastima, sputavaju životinjski prohtjevi i postiže duhovna snaga i zdravstveni efekti probavnog trakta.
  12. U ramazanu ima noć Kadra koja je vrednija od hiljadu mjeseci u kojima nema te noći.
  13. Dnevni post, noćno klanjanje ili provođenje noći Kadra u ibadetu sa imanom i u ime Allaha, dž.š, mogu biti ponaosob uzrokom oprosta grijeha, itd.
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments